24/7/08

DIC LA FLOR / I NAME THE FLOWER

Tens poc temps, flor menuda, de la naixença a l'esplendor i al marciment. Curt és el teu viatge terrenal. Tens un nom? Potser sí. Jo prefereixo creure que la botànica t' ignora. Ets la flor. Ets la flor innominada, filla de l'atzar i de la terra, tendresa que sosté el cel.
(Agustí Bartra)

You have little time, tiny flower, from when you are born
until you reach splendor and wither. Short is your earthly journey. Do you have a name? Perhaps you do. I prefer to think botany ignores you. You are the flower. You are the unnamed flower, the offspring of earth and chance, the tenderness that sustains the sky.

No hay comentarios: